Català · Castellà

projectes vigents

Historia interna del Diccionario de la llengua castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX (1817-1852) [FFI2014-51904-P]

Les vint-i-dues edicions del Diccionario de la lengua española de la RAE, des de la primera (1780) fins a la darrera (23.ª ed., 2014), constitueixen un corpus lexicogràfic de primera magnitud per a l’estudi de l’evolució del lèxic des del segle XVIII fins a l’actualitat. L’objectiu d’aquest projecte és la reconstrucció del model lexicogràfic acadèmic del segle XIX, l’establiment de la seva evolució en aquest període, i de les seves bases metodològiques i filològiques. La metodologia emprada consisteix en la identificació de les modificacions de cada edició (addicions, supressions i modificacions) a través de l’estudi contrastiu, i l’anàlisi profunda i interpretació de la seva significació La primera fase del projecte es dedica a l'estudi dels diccionaris de la primera meitat del segle XIX, fins a la desena edició (DRAE 1852). La segona fase, que s'iniciarà a partir de l'any 2019, es dedicarà a l'estudi dels diccionaris de la segona meitat del segle XIX (DRAE 1869-1899).
Web