Català · Castellà

projectes antics

Lematización y categorización morfológica del Corpus del català antic (CICA)

Ajuda Complementària d'investigació finançada pel Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT) amb el número de referència FFI2009-07479-E/FILO

Data de resolució: 2009

Investigador principal: Joan Torruella