Català · Castellà

projectes antics

Explotació de dades i complementació del Diccionari Crític Etimològic Castellà i Hispànic de J. Corominas i J. A. Pascual

Projecte de recerca finançat pel Programa sectorial de Programa sectorial de Promoción General del Conocimiento (DGICYT) amb el número de referència BFF2002-04071- C02-01.

Projecte coordinat amb la Universitat de Girona.

Data d'inici: 01/12/2002; data de finalització: 01/12/2005.

Investigadora principal: Glòria Clavería