Català · Castellà

projectes antics

El español en contacto con el catalán: variación diatópica y bilingüismo (FFI2012-33499)

Projecte finançat per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya.

Data d'inici: 01-01-2014; Data final: 31/12/2016

Investigadora principal: Dolors Poch Olivé