Català · Castellà

projectes antics

Banco de datos diacrónico e hispánico: morfología léxica, sintaxis, etimología y documentación

Projecte de recerca finançat pel Programa sectorial de Promoció General del Coneixement (DGICYT) amb el número de referència HUM2005-08149-C02-01/FILO.

Projecte coordinat amb la Universitat de Girona.

Data d'inici: 31/12/2005; data de finalització: 31/12/2008.

Investigadora principal: Glòria Clavería.