Català · Castellà

Notícies

Seminari

LLIÇONS DE LEXICOGRAFIA (4a edició)

Hora: 13:00

Lloc: Facultat de Filosofia i Lletres (UAB) - Aula 209

PROGRAMA:

Concepción Maldonado
(Universidad Complutense de Madrid)
09/02/2018
 
Juan Gutiérrez Cuadrado
(Universidad Carlos III de Madrid)
14/03/2018
 
Sven Tarp
(Universidad de Aarhus-Dinamarca)
04/04/2018
 
Miguel Ángel Puche
(Universidad de Murcia)
16/05/2018