Català · Castellà

Notícies

Lliçons de lexicografia

Les «Lliçons de Lexicografia» és un cicle de conferències biennal que s'organitza aprofitant l'assignatura "Lexicografia i terminologia de l'espanyol", però que està obert a tota la comunitat universitària. L'objectiu és conèixer de primera mà l'experiència de lexicògrafs que han elaborat diccionaris, o de professors universitaris de prestigi que han innovat en l'aprofitament dels recursos lexicogràfics per a l'ensenyament de la llengua.