Català · Castellà

Notícies

Jornada

La lengua como objeto de las columnas periodísticas

Dia: 15 de novembre de 1017

Lloc: Aula 501 de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona

Organitza: Grup de Lexicografia i Diacronia