Català · Castellà

Notícies

Conferència

Variedades y contactos lingüísticos en el Estado español

Dia: 29 de novembre de 2017

Hora: 29:30

Lloc: Romanisches Seminar, Albert-Ludwigs, Universität Freiburg