Català · Castellà
El «Grup de Lexicografia i Diacronia»  ha estat reconegut grup de recerca consolidat (SGR) des de l’any 1994 i ha gaudit dels ajuts per a potenciar i donar suport als grups de recerca durant vuit convocatòries consecutives (2017SGR-1251, 2014SGR-1328, 2009SGR-1067, 2005SGR-00568, 2001SGR-00151, 1999SGR-00014, 1997SGR-00125, 1995SGR-00544, 1994SGR-02006).
Aquest fet ha permès desenvolupar les seves accions de manera estable i continuada en diverses línies de recerca que han anat evolucionant al llarg del temps i que actualment se centren en quatre línies principals molt ben definides:

1) estudi del lèxic i la lexicografia.
2) estudi del contacte de llengües castellà-català i castellà-gallec.
3) estudi de qüestions relacionades amb l'ensenyament i aprenentatge de l'espanyol com a llengua estrangera.
4) humanitats digitals aplicades a l'estudi de la llengua, en especial desenvolupament de diccionaris, bases de dades i corpus lingüístics. Les llengües d'anàlisi són fonamentalment les de l’àmbit ibero-romànic (castellà, català i gallec), amb especial atenció a l'espanyol.
En les recerques s’intenta compatibilitzar l’anàlisi sincrònica amb l’estudi històric.

RECURSOS

Lliçons de lexicografia
Seminari internacional Lliçons de lexicografia. 5a edició
veure més
Nova publicació
Lengua de la ciencia y lenguajes de especialidad, Cecilio Garriga Escribano, María Luisa Pascual y María Betulia Pedraza (eds.). Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións (A Coruña), Anexos de Revista de Lexicografía.
veure més